European Patent Office
European Patent Office
Contact:
Bernd Münchinger
Phone: +49 711 99014 85
E-Mail: muenchinger@echolot-pr.de
KEYWORDS:
  • vynálezce
  • publika Evropské
  • Evropský patentový ú?ad
BUSINESS
Mon, 02.05.2016
Print
pts20160502028 Companies/Finance, Products/Innovations
Pressbox Pressbox
Ptáme se verejnosti: zacíná online hlasování o cene publika Evropské ceny pro vynálezce 2016

Mnichov (pts028/02.05.2016/11:00) - Az bude Evropský patentový úad (EPA) 9. cervna v Lisabonu udlovat Evropskou cenu pro vynálezce 2016, bude se z 15 finalist oceovat i výherce ceny publika. Ceny v pti kategoriích "Prmysl", "Malé a stední podniky (SME)", "Výzkum", "Mimoevropské státy" a "Celozivotní dílo" bude udlovat mezinárodní porota, ale o tom, kterému vynálezci nálezí cena publika a jeho nejvtsí uznání, rozhoduje výhradn veejnost: do 31. kvtna má na webové stránce Evropského patentového úadu a na facebokové stránce EPÚ kazdý moznost udlit hlas svému favorizovanému vynálezci. Kazdý hlas je dlezitý a zúcastnit se je velmi jednoduché: vsichni vynálezci, mezi kterými mzete volit, se i se svými inovacemi pedstavují pomocí textu, fotografií a videa na http://www.epo.org a na http://www.facebook.com/europeanpatentoffice . Pouhým kliknutím mysi je mozné az do konce hlasování dát jednou denn hlas svému oblíbenému vynálezci. Vsichni hlasující se tak zárove úcastní i soutze, a mají tak sanci sami vyhrát jednu z cen.

O cenu publika se utká 15 vynálezc

V píze publika v kategorii "Prmysl" smí doufat: italské vynálezkyn v oblasti potravináské chemie Virna Cerne a Ombretta Polenghi za vynález náhrady lepku z kukuice, tým kolem nmeckých vynálezc Bernharda Gleicha a Jürgena Weizeneckera za zobrazování cástic na bázi paramagnetizmu (MPI) i belgicko-francouzský tým, v jehoz cele stojí Joan Daemen a Pierre-Yvan Liardet, a to za vynález bezpecného kódování cipových karet.

V kategorii "Malé a stední podniky (SMU)" se hlasování publika zúcastní: Dánové Tue Johannessen, Ulrich Quaade, Claus Hviid Christensen a Jens Kehlet Nørskov za vynález zásobníku amoniaku ke snízení oxidu dusíku mimo jiné u naftových motor, dále francouzská hematolozka Helen Lee za vynález diagnostické sady pro onemocnní HIV v rozvojových zemích a rovnz Litevec Arminas Ragauskas za vynalezení bezpecného mení nitrolebecního tlaku pomocí ultrazvuku.

V oblasti "Výzkum" mezi sebou o cenu veejnosti soupeí: Francouz Alim-Louis Benabid, který vynalezl pevratnou metodu lécení Parkinsonovy choroby, portugalský pár Elvira Fortunato a Rodrigo Martins za tranzistory z papíru a ceský vynálezce Miroslav Sedlácek za objev turbíny, která vyuzívá pomalu tekoucí vodu k výrob elektrické energie.

V kategorii "Celozivotní dílo" mají sanci získat cenu publika následující vynálezci: renomovaný francouzský kardiolog Alain Carpentier za první autonomní a pln implantovatelné umlé srdce, Svéd Tore Cursted, který vynalezl celosvtov nejprodávanjsí a nejefektivnjsí lék proti syndromu respiracní tísn u novorozenc (RDS) a nizozemský automobilový inzenýr Anton van Zanten, který v nmecké firm Robert Bosch GmbH vyvinul elektronickou kontrolu stability (ESP) vozidel.

V kategorii "Mimoevropské státy" si mzete zvolit mezi: Americanem Hughem Herrem za bionické protézy nohou, Americanem Robertem Langerem za vynález cílených lék proti rakovin, které jsou zapouzdeny v biologicky rozlozitelných umlohmotných obalech, a Indem Arogyaswamim Paulrajem, který se svým týmem vyvinul na univerzit ve Stanfordu rychlé mobilní bezdrátové pipojení, které umozuje penáset velké objemy dat pomocí frekvencí s omezeným sirokopásmovým pipojením.

Více informací k cen publika a hlasování naleznete zde:
http://www.epo.org/learning-events/european-inventor/popular-prize_de.html
https://www.facebook.com/europeanpatentoffice

O Evropské cen pro vynálezce
Evropská cena pro vynálezce je nejdlezitjsí cenou za inovace v Evrop. Udluje ji od roku 2006 kazdorocn Evropský patentový úad (EPÚ). Touto cenou se oceují jednotliví vynálezci a týmy vynálezc, kteí svými vynálezy pispívají k nalezení technických odpovdí na nejdlezitjsí výzvy nasí doby. Mezinárodní porota slozená z nejlepsích odborník zkoumá, v jaké míe tito vynálezci pispli svou prací ke spolecenskému pokroku, k vytvoení pracovních míst a k hospodáské prosperit Evropy. V letosním roce probhne jiz 11. udílení cen, a to 9. cervna v Lisabonu. K aktivní úcasti je pizvána i veejnost: do 31. kvtna urcí online hlasováním na webových stránkách EPÚ výherce ceny publika z 15 nominovaných finalist.

O EPÚ
Evropský patentový úad (EPÚ) je se svými zhruba 7 000 zamstnanci jednou z nejvtsích institucí veejné sluzby. Hlavní sídlo má v Mnichov; pobocky jsou v Berlín, Bruselu, Haagu a ve Vídni. EPÚ byl zalozen pro podporu spolupráce evropských stát v patentové oblasti. Centrálním postupem pro vydání patentu u EPÚ mohou vynálezci získat patentovou ochranu az v 38 clenských státech EPÚ soucasn. EPÚ je mimoto nejvýznamnjsím úadem pro patentové reserse a patentové informace.

Informace pro média
Dalsí informace, fotografie a videa o cen Evropský vynálezce roku 2016 najdete v mediatéce. Uzivatelé Smart TV mohou galavecer sledovat 9. cervna ziv na Innovation TV.

Kontakt:
Jana Mittermaier
editelka pro externí komunikaci / mluvcí
Evropský patentový úad
press@epo.org

Rainer Osterwalder
tiskový mluvcí
Evropský patentový úad
tel. +49 (0)89 2399 1820
mobilní tel.: +49 (0)163 8399527
rosterwalder@epo.org

Bernd Münchinger
echolot public relations
tel: +49 711 99014 85
muenchinger@echolot-pr.de

(end)
Submitter: European Patent Office
Contact: Bernd Münchinger
Phone: +49 711 99014 85
E-Mail: muenchinger@echolot-pr.de
Website: www.epo.org
European Patent Office