Swiss Market Maker & Securities AG
Swiss Market Maker & Securities AG
Contact:
Faruk Imsak
Phone: +41 44 313 96 96
E-Mail: info@swissmarketmaker.com
KEYWORDS:
  • Blockchain
  • OTC
  • Securities AG
  • Swiss Market Maker

[ Download Photos ]

BUSINESS
Wed, 02.08.2017
Print
pts20170802010 Companies/Finance, Commerce/Services
Pressbox Pressbox
Swiss Market Maker & Securities AG - Borsa d??? i?lemlerinizde en iyi partneriniz
Yeni piyasalar açlyor
Yeni piyasalar açlyor
[ photos ]

Zurich (pts010/02.08.2017/09:00) - Swiss Market Maker & Securities AG Özel Sermaye (Private Equity) ortamnda bir veri kaynadr. Bu ?irket borsa d? i?lem gören araçlarn deerleme (valuation) kurlarn ve piyasa verilerini tannm? piyasa veri sistemleri üzerinden yaynlamaktadir.

OTC (over the counter/tezgah üstü/borsa d?) Kur bildirimleri

Deerleme kuru günde bir kez sabitlenmektedir. Kur kapan? kuru ile ayn olabilmekle beraber, sklkla o günkü en son sat?lardan hesaplanmaktadr.

Deerleme kurlar ve piyasa verileri mudiler (depositors) ve yatrmclar (investors) için parametre ve yol gösterici olmaktadr.

ayn yoluyla yaptmz tekliflerimizle her gün, finans piyasalarnda olanlar aktif bir ?ekilde takip eden milyonlarca ki?iye ula?rsnz. Bilgiler mudilere, dan?manlara, pazarlama organizasyonlarna ve finans sektörü ile mesleki veya özel olarak ilgilenen herkese tam da hedef gruba uygun olarak ula?r.

Swiss Market Maker & Securities AG uluslararas OTC piyasasnda öncü bir kurulu? haline gelme vizyonunun yan sra daha büyük hedeflere ula?maya da çabalamaktadr.

Finansal devrim - Blockchain (Araclar ortadan kaldran zincir blou)

21.Yüzyl borsa alm satmlar (trading) ba?lad. Blockchain olarak adlandrlan yeni bir teknoloji ilerlemede. Çok yaknda finans bran? temelinden dei?ime urayacak.

Blockchain veya ba?ka bir deyi?le "Deerlerin nterneti" kripto deerli katlar ile menkul kymetleri dorudan Kullancdan Kullancya naklediyor. ?lemler dilendii zaman internet üzerinden, ülkeye ve bankaya bal olmakszn yaplabiliyor. Blockchain katlmclar arasndaki i?lemlerin ödeme yapmay gerektiren bir arac olmakszn sorunsuz ?ekilde yaplmalarn mümkün klyor.

Yeni piyasalar açlyor. Finans tarihinde ilk kez dünyann her yerinden deerli katlar ile i?lem yaplabiliyor. Asya'daki yatrmclar bu ?ekilde Avrupa'daki firmalara ya da Avrupa'daki yatrmclar Asya'daki firmalara sorunsuz bir ?ekilde yatrm yapabiliyorlar.

Arac olarak bankalarn kullanld deer transfer i?lemi 150 yldan fazla zamandr hep ayn. Blockchain bunu temelinden dei?tirebilir. ?lemlerin gerçekle?tirilmesi ve deerlerin transferi Blockchain'de günlerce deil, sadece birkaç dakika sürüyor.

Swiss Market Maker & Securities AG ilk enformasyon hizmeti ?irketlerinden biri olarak, geli?en kripto piyasasna gerçek finans verileri aktaryor.

Vizyonlarmzn gerçekle?ebilmesi ve NEM teknolojisine dayal Blockchain'i te?vik için, hisse senetlerimizin bir ksmn Blockchain menkul deerlerine dönü?türmeye karar verdik.

Daha fazla bilgiyi web sitemizde bulabilirsiniz:
http://www.swissmarketmaker.com/ ve http://www.privateequityquote.com/

(end)
Submitter: Swiss Market Maker & Securities AG
Contact: Faruk Imsak
Phone: +41 44 313 96 96
E-Mail: info@swissmarketmaker.com
Website: www.swissmarketmaker.com
Swiss Market Maker & Securities AG